Meny
Meny

Kvalitetsingeniør AM Nutrition

Stavanger AM Nutrition Søknadsfrist: 21.04.2024

AM Nutrition (AMN) er et heleid datterselskap av Felleskjøpet Rogaland Agder SA. AMN prosesserer naturlig og bærekraftige ingredienser basert på erter til bruk i næringsmidler, fôr- og industrielle anvendelser. Selskapet betjener det globale markedet. Prosessering og produksjon skjer i egne moderne fabrikker samlokalisert med morselskapets anlegg på Kvaleberg i Stavanger. AM Nutrition har et datterselskap i Danmark som inngår i konsernet. AM Nutrition er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, GMP+ FSA og FSSC 22000 og har medlemskap i Sedex Global.

Vi søker Kvalitetsingeniør til vår kvalitetsavdeling.

Som Kvalitetsingeniør skal du bidra til å sikre at AM Nutrition produserer og leverer produkt ihht interne krav, kundekrav og krav gitt i standarder, lover og forskrifter. Stillingen samarbeider tett mot avdelingene Produksjon, Logistikk og Kundetjeneste. Rollen er sentral i å oppnå og vedlikeholde sertifiseringer knyttet til produkt i bedriften. 

AM Nutrition er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, GMP+ FSA og FSSC 22000. 

Stillingen rapporterer til Kvalitet og HMS sjef. Arbeidssted er i bedriftens driftslaboratorium i Hillevåg, Stavanger.

I en periode fra høsten 2024 vil denne rollen fungere som Kvalitet og HMS sjef grunnet permisjon.

Vi tilbyr:

 • Lite og uformelt miljø, bestående av kompetente og hyggelige kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidsoppgaver:

 • Optimalisere prøvetakings- og analyseplaner for råvarer, mellomprodukt og ferdigvarer
 • Utføre analyser, rapportere og følge opp analyseresultat
 • Rutinemessig oppfølging av instrumenter og laboratorieutstyr
 • Delta aktivt under sertifiseringer og revisjoner. (kunde, myndighets og standardkrav).
 • Gjennomføre hygieneinspeksjoner, delta i HACCP gruppe og være ressursperson i å sikre fôr- og mattrygghet
 • Oppgaver knyttet til produksjon, FoU og kvalitet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/Sivilingeniør/BSc/MSc innenfor kjemi eller næringsmiddelfag
 • Relevant erfaring fra laboratoriearbeid
 • Kjennskap til produksjon av fôr og næringsmidler og regelverk for dette
 • Kunnskap innen standarder knyttet til fôr- og næringsmiddelproduksjon
 • Teknologiske ferdigheter og ser muligheter i digitale løsninger
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Prosessforståelse
 • Høy grad av serviceinnstilling og kundeforståelse
 • Du er selvstendig, ansvarlig og har stor arbeidskapasitet
 • Du jobber strukturert, er nøyaktig og løsningsorientert
 • Du er god på samhandling, kommunikasjon og teambygging

 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Kvalitet og HMS sjef, Solveig Hansen.

Søknadsfrist: Fortløpende og innen 21. april 2024.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Kontakt:
Solveig Hansen, HMS og Kvalitetsjef
473 17 963