Felleskjøpet Rogaland Agder tilbyr hovedsakelig læreplasser innen følgende fagområder:

 • Automasjonsmekanikerfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Industriell næringsmiddelproduksjonsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Innendørsmekaniseringsfaget
 • IT driftsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Service, sikkerhets- og administrasjonfaget
 • Yrkessjåførfaget

Du kan lese mer om fagene på Vilbli.no

Jobbmuligheter etter endt læretid:

Vår visjon er å kunne bidra til et bærekraftig landbruk. Derfor trenger vi stadig ny fagkunnskap og engasjement knyttet til teknologisk utvikling. Mange av våre dyktige lærlinger vil få tilbud om jobb i Felleskjøpet Rogaland Agder etter avsluttet læretid.

Dersom du er interessert i læreplass hos oss, eller har andre spørsmål knyttet til lærlingordningen vår, ta gjerne kontakt med Personalavdelingen på telefon 51 88 70 00.

Hvordan bli lærling i Felleskjøpet Rogaland Agder?

For å bli lærling må du oppfylle visse krav, de kan du lese mer om på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider. 

I de fleste yrker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser. 

Vil du bli lærling, ta kontakt med rådgiver på skolen din eller opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Vi holder til i fylkene Rogaland, Vest Agder, Aust Agder og Vestland sør.